vineri, 28 octombrie 2011

Atragerea răspunderii solidare - procedură de recuperare a creanţelor fiscale

Mai jos principalele reglementări privind răspunderea solidară în situaţia recuperării creanţelor fiscale.

Definiţie

Plătitor al obligaţiei fiscale, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, este debitorul sau persoana care în numele debitorului, în baza legii are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

Declararea contribuabililor inactivi/reactivaţi şi evidenţa acestora

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754/26.10.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 3.347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78 indice 1 alin. (1) lit. a) din Codul de Procedură Fiscală (CPF), precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză

Proceduri

Prin acest ordin au fost aprobate procedurile:

- privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 78 indice 1 alin. (1) lit. a) din CPF;

- de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi potrivit art. 78 indice 1 alin. (1) lit. a) din CPF;

- de îndreptare a erorilor materiale;

- de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi.

joi, 27 octombrie 2011

Obligaţii declarative luna noiembrie 2011

Va  informam că, în luna noiembrie 2011, trebuie să depuse la Fisc, după caz, documentele următoarele declaraţii:

Până la 7 noiembrie:

- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna octombrie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

miercuri, 26 octombrie 2011

Registrul Operatorilor Intracomunitari

Mai jos principalele prevederi legislative care reglementează înscrierea contribuabililor în Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Obligaţie

Contribuabilii persoane impozabile şi persoane juridice neimpozabile, care desfăşoară operaţiuni intracomunitare, trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, înainte de efectuarea respectivelor operaţiuni.

Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari sunt:

- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF);

marți, 25 octombrie 2011

Obligatii declarative persoane juridice

Reamintim contribuabililor interesaţi că, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap în proporţie de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute mai sus, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

luni, 24 octombrie 2011

Modificari Cod Fiscal si Cod Procedura Fiscala

Aceasta este o sinteza a principalelor modificari aduse Codului Fiscal si Codului de Procedura fiscala

       A. Reducerea poverii administrative pentru contribuabili prin simplificarea sistemului declarativ:
1. Acordarea dreptului de depunere trimestrială a Declaraţiei 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate) pentru micii contribuabili faţă de actuala reglementare care prevede obligaţia depunerii lunare a acestei declaraţii pentru toţi contribuabilii.
- condiţiile care trebuie îndeplinite de contribuabili pentru a beneficia de această facilitate sunt:
                        - asociaţiile, fundaţiile şi microîntreprinderile trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;
                        - societăţile comerciale trebuie să fi avut în anul anterior un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro;
- de această prevedere urmează să beneficieze cca. 237.000 angajatori la nivel naţional, persoane fizice şi juridice, reprezentând 54,7% din totalul celor care depun Declaraţia 112.

Conducerea contabilitatii in baza unui contract de prestari servicii si semnarea documentelor

Societatile pot decide sa desemneze o anumita persoana care sa se ocupe de gestionarea activitatilor care tin de contabilitate. In situatia in care evidenta contabila este tinuta de o firma de contabilitate, va trebui aceasta firma sa semneze si sa parafeze diverse documente sau va fi necesara doar semnatura administratorului societatii?

Potrivit art. 10 din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Comunicat C.E.C.A.R.

Membrilor CECCAR care detin carnete neschimbate li se reaminteste si pe parcursul acestei luni ca nu pot obtine viza pentru exercitarea profesiei in anul 2012 daca nu detin carnet conform prevederilor Deciziei Biroului Permanent al Consiliului Superior nr. 08-184 din 28 martie 2008.

Sumele reprezentand contravaloarea carnetelor si parafelor noi vor fi suportate de catre Corp.

Astfel, in vederea eliberarii noilor carnete si parafe, membrii CECCAR sunt asteptati la filiala cu urmatoarele documente:

- carnetul vechi, parafa urmand a fi predata la ridicarea celei noi;
- o fotografie tip buletin sau legitimatie;
- copie BI/CI cu amprenta parafei eliberata de CECCAR.

vineri, 21 octombrie 2011

Sistemul simplificat de contabilitate

In concordanta cu prevederile Legii contabilitatii, Ministerul Finantelor Publice a aprobat printr-un ordin sistemul simplificat de contabilitate care cuprinde reglementarile contabile simplificate si regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2239/ 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din data de 25 iulie 2011.

Anexa cuprinzand Sistemul simplificat de contabilitate a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 bis din data de 25 iulie 2011.

Factura - tratament fiscal

Daca este vorba de achizitii de bunuri de la intern, TVA din facturile furnizorilor este deductibila la beneficiar si se evidentiaza in decontul de TVA in luna in care s-au emis si primit facturile (art. 146 alin. 1 lit. a si art. 1471 alin. 2 din Codul fiscal ), in timp ce marfa se inregistreaza in contabilitate in luna anterioara, la momentul primirii acesteia pe baza de aviz de insotire sau alt document jsutificativ.

Daca este vorba de achizitii intracomunitare de bunuri, taxa aferenta se evidentiaza in declaratia recapitulativa si in decontul de TVA (prin taxare inversa) aferent lunii in care au fost emise facturile conform art. 135 din Codul fiscal , deoarece data emiterii reprezinta momentul exigibilitatii taxei, in conditiile in care facturile au fost emise inainte de data de 15 a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, chiar daca faptul generator - achizitia intracomunitara de bunuri - a avut loc in luna anterioara, cand marfa a fost receptionata.

Registrele si documente contabile obligatorii

 Registre care nu pot lipsi dintre documentele unei societati comerciale, indiferent de activitatea pe care aceasta o desfasoara sunt reglementate de Legea contabilitatii (82/1991) si de Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3512/2008, care aproba normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile.

1. Registrul-jurnal

Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza cronologic toate operatiunile economico-financiare. Operatiunile de aceeasi natura, realizate in acelasi loc de activitate (atelier, sectie etc.), pot fi recapitulate intr-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care sta la baza inregistrarii in Registrul-jurnal. Printre jurnalele auxiliare care pot fi intocmite se numara: jurnalul privind operatiunile de casa si banca, jurnalul privind decontarile cu furnizorii sau situatia incasarii-achitarii facturilor.

joi, 20 octombrie 2011

Precizari privind casele de marcat fiscale


Toti agentii economici care comercializeaza bunuri cu amanuntul sau care presteaza servicii direct catre populatie sunt obligati sa aiba case de marcat si sa emita bonuri fiscale. Pentru ca numarul celor vizati de aceasta obligatie este foarte mare, cei de la avocatnet.ro au intocmit un Ghid complet, structurat in mai multe articole, despre casele de marcat, care sa contina toate informatiile relevante despre acest subiect. Astazi va oferim informatii despre procedura prin care un aparat de marcat poate fi fiscalizat, dar si despre principalele caracteristici ale unui bon fiscal.

Reglementarile privind casele de marcat fiscale sunt cuprinse in OUG 28/1999 si in normele de aplicare a acestui act normativ (HG 479/2003).

Modificari aduse dreptului de proprietate de catre noul Cod Civil

Noul Cod Civil aduce modificari si in cazul dreptului imobiliar. Se modifica astfel sensul imobilului asa cum era prevazut pana in prezent. Aceste modificari nu se aplica actelor incheiate inainte de intrarea in vigoare a noilor reglementari si nici in cazul altor fapte juridice care nu au fost finalizate la data intrarii in vigoare a Noului Cod Civil.

Conform art. 559 Cod Civil, dreptul de proprietate se extinde si asupra subsolului si a spatiului de deasupra terenului, aceasta prevedere fiind valabila in cazul drepturilor de servitute/superficie.

miercuri, 19 octombrie 2011

Monografie contabila acoperire pierdere

Operatiunea contabila de acoperire a unei pierderi va fi ilustrata prin exemplul unei societati care inregistreaza o pierdere contabila de 1.000 lei in anul 2002. Profitul in urmatorul an este de 3.000 lei, fiind platit si impozitul aferent. In ce masura se va acoperi pierderea din 2002 prin plata impozitului? Pentru o mai buna argumentare a raspunsului, se vor avea in vedere doua monografii intocmite pentru acoperire pierdere contabila si acoperire pierdere fiscala.
Astfel, pentru anul 2003, calculul de impozit se facea dupa deducerea pierderii fiscale inregistrate in anul 2002. In cazul de fata se precizeaza ca in anul 2002 s-a inregistrat o pierdere contabila si nu fiscala, astfel ca, pierderea contabila nu se deduce din profitul fiscal al exercitiilor financiare viitoare. Pierderea fiscala este cea care este inscrisa in Declaratia 101 privind impozitul pe profit. In conditiile date, impozitul pe profit se calculeaza luand in calcul profitul fiscal de 3.000 lei, prin aplicarea cotei de impozit valabila la momentul respectiv (25%) la suma de 3000 lei. Cu profitul net rezultat se acopera pierderea contabila din anul 2002, in situatia in care AGA a decis acest mod de repartizare a profitului.

marți, 18 octombrie 2011

Monografie inregistrare achizitie de apa oferita salariatilorDeşi sezonul cald s-a cam dus şi ne apropiem cu pasi repezi de iarna, cel puţin temperaturile de afara asta spun, iată aici un articol interesant in ceea ce priveste achizitia de apa oferita salariatilor in sezonul cald.

Potrivit dispozitiilor art. 21 din Legea 571/2003 cheltuielile sunt considerate ca fiind deductibile daca sunt efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile si daca sunt prevazute in acte normative in vigoare.

Apa potabila pentru salariati reprezinta o cheltuiala cu protectia sociala a salariatilor prevazuta in OUG 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

Precizari C.E.C.A.R privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara

Cap. I Consideratii generate

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in Monitorul Oficial Nr. 13/8 ianuarie 2008 are printre atributii urmatoarele:

luni, 17 octombrie 2011

Posibilitati de optiune pentru declararea lunara

Incepand cu trim. IV 2011, platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor prevazuti la art. 58 alin. (2) lit. a) - c) din Codul fiscal care au inregistrat in anul anterior un numar mediu mai mic de 3 salariati, precum si venituri totale de pana la 100.000 euro in cazul celor de la lit. b), sunt obligati sa depuna trimestrial declaratia 112.

In cazul in care nu se doreste sistemul de declarare si plata trimestriala, se poate opta pentru sistemul lunar, pana la data de 25 septembrie 2011 inclusiv, sau in cursul lunii ianuarie a anului viitor, pentru anul 2012 si urmatorii, dupa caz.

Contributii sociale obligatorii

Stabilirea numarului mediu de salariati:

- se iau in calcul numai persoanele cu contracte individuale de munca, atat cu norma intreaga, cat si cu timp partial;
- persoanele care au realizat venituri de natura profesionala potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, precum si cele care au realizat venituri asimilate salariilor, nu se iau in calcul la stabilirea numarului mediu de salariati.

Reguli in cazul angajatorilor fara personalitate juridica (P.F.A., profesii libere, intreprinderi individuale, etc.):

- declararea si plata impozitului si a contributiilor sociale, se efectueaza trimestrial, indiferent de numarul de salariati si de veniturile realizate in anul anterior, sau de data infiintarii acestora;
- cei care nu doresc declararea si plata trimestriala pot opta pentru sistemul lunar, in conditiile mentionate la anterior.

Reguli in cazul incetarii calitatii de asigurat in cursul trimestrului:

- la incetarea calitatii de asigurat in prima luna a trimestrului, declaratia 112 se va depune pana la data de 25 a lunii urmatoare;
- la incetarea calitatii de asigurat in luna a doua din trimestru, se va depune cate o declaratie separata pentru fiecare luna, pana la data de 25 a lunii a 3-a;
- pentru ambele situatii, virarea impozitului si a contributiilor se efectueaza trimestrial.


Sursa: www.contabilul.ro

Salarii si pensii inghetate anul viitor

Sebastian Lazaroiu, fostul ministru al Muncii, e de parere ca actualul context economic poate fi sprijinit pe termen lung in conditiile in care in 2012 salariile angajatilor din sistemul public si pensiile nu ar mai beneficia de majorari.

Aceasta opinie a fost formulata in baza unei estimari care anunta o crestere economica mult mai mica pentru anul viitor. Mai mult decat atat, fostul ministru este de parere ca pensiile ar trebui impozitate si supuse tratamentului aplicat oricarui venit.

De asemenea, Sebastian Lazaroiu considera ca o situatie financiara aflata intr-o evolutie negativa ar putea face ca si pensiile sub 1.000 lei sa fie impozitate. O astfel de masura, in cazul in care ar fi aplicata, ar putea conduce la un nou val de proteste din partea categoriilor de persoane asupra carora s-ar reflecta aceste propuneri.

Marian Sarbu a precizat insa, referitor la aceste estimari, ca in coalitie nu au fost luate in calcul masuri de impozitare a pensiilor sub 1.000 de lei. Astfel, in prezent, impozitarea acestor sume nu este avuta in vedere de reprezentantii politici. In schimb, daca anul viitor nu vor fi inregistrate scaderi economice, s-ar putea chiar discuta despre eventuale mariri de salarii si pensii.


Sursa: www.contabilul.ro

Tratamentul fiscal aplicat bonurilor fiscale neînsoţite de facturi

Bonurile fiscale de orice valoare se pot înregistra în evidenţa contabilă, cheltuiala fiind deductibilă la calculul impozitului pe profit

Bonurile fiscale de orice valoare se pot înregistra în evidenţa contabilă, cheltuiala fiind deductibilă la calculul impozitului pe profit în condiţiile în care bonul fiscal dobândeşte calitatea de document justificativ şi dacă este aferent realizării de venituri impozabile, informează fiscalitatea.ro. Norma metodologică de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobată prin Ordinul 3512/2008, prevede la pct. 2 faptul că documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: denumirea documentului, denumirea/numele şi prenumele, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care întocmeşte documentul. Tot în această categorie se includ şi numărul documentului şi data întocmirii acestuia, menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul), conţinutul operaţiunii economice-financiare, datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz, dar şi alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

Alternative privind reprezentarea în contabilitate a contractelor de fiducie

Acest articol analizeaza posibile alternative de reprezentare în contabilitate a contractelor de fiducie, concept introdus în noul Cod Civil. Soluţiile analizate vizează cu precădere contabilitatea agenţilor economici ce cad în sfera Ordinului 3.055/2009 şi care pot avea calitatea de constitutor şi/sau beneficiar în cadrul unui contract de fiducie.

Aspecte generale privind fiducia

Noul Cod Civil defineşte fiducia ca fiind operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente şi viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le administrează cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor. Aspectele privind masele patrimoniale şi patrimoniile de afectaţiune sunt dezvoltate în cadrul articolelor 31-33 din Codul Civil. Art 31 alin (3) precizează "sunt patrimonii de afectaţiune masele patrimoniale fiduciare".
Din definiţia dată se pot desprinde unele caracteristici ale fiduciei:
• este o operaţiune complexă, ce reuneşte un set de raporturi contractuale care formează un tot unitar: transfer de drepturi cu titlu oneros, mandat atipic, administrarea unui patrimoniu de afectaţiune în folosul unuia sau mai multor beneficiari,
• conţinutul fiduciei îl formează exclusiv drepturi şi obligaţii corelative patrimoniale, iar obiectul fiduciei presupune trei etape succesive: transferul de drepturi patrimoniale de la constituitor la fiduciar, administrarea acestor drepturi de fiduciar în folosul beneficiarului, transferul emolumentului către beneficiar în etape succesive sau dintr-o dată,
• presupune existenţa a două sau mai multor părţi având calitatea de constituitor, fiduciar şi beneficiar,
• aceste drepturi fiduciare alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor,
• transferul drepturilor de la constituitor la fiduciar este o operaţiune iniţială, primordială şi esenţa fiduciei;
• se constituie fiducia numai cu un scop determinat şi numai în favoarea unui beneficiar;
• conţinutul fiduciei este format din drepturi şi obligaţii corelative patrimoniale.
Constitutorul poate fi orice persoană fizică sau juridică, în timp ce fiduciarul are un caracter calificat. Astfel, art. 776 alin. 2 şi 3 are în vedere ca posibili fiduciari instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate şi avocaţii şi notarii publici. Beneficiarul contractului de fiducie poate fi constituitorul, fiduciarul sau o terţă persoană.
Dat fiind caracterul calificat al fiduciarilor, nu orice fel de drepturi pot forma masa patrimonială fiduciară deoarece operaţiile acestora sunt restricţionate.

duminică, 16 octombrie 2011

Prevederi generale privind politicile contabile

Pct. 267 din Anexa la Ordinul nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene prevede obligativitatea firmelor de a detine manualul de politici contabile:

(1) Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

sâmbătă, 15 octombrie 2011

Sinteza Modificari LesilativeMinisterul Finantelor Pubilce a publicat pe site-ul propriu unele precizari privind modificarile aduse Codului Fiscal. Pentru detalii privind aceste modificari click aici .

Procedura de anulare a penalitatilor de intarziere

Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1 nr. 713/10.10.2011, au fost reglementate formularele „Decizie de anulare a penalitatilor” si „Decizie de reducere a penalitatilor de intarziere”, emise de organul fiscal competent in aplicarea procedurii mentionate mai sus.

miercuri, 12 octombrie 2011

Anunt MFP: Certificatul de atestare fiscala s-a schimbat

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.618/2011 pentru modificarea si completarea Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala (CPF) a fost modificat art. 112 din CPF in sensul reglementarii posibilitatii organului fiscal de a inscrie in certificatul de atestare fiscala, sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritatile contractante definite potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006.

Potrivit prevederilor ordinului, in situatia in care contribuabilul are de incasat sume de natura celor enumerate mai sus, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala depune, in original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care le are de incasat de la acestea.

Documentul emis de autoritatea contractanta va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

- denumirea autoritatii contractante;
- data emiterii documentului;
- numarul si data incheierii contractului intre contribuabil si autoritatea contractanta;
- sumele, certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte;
- precizarea ca documentul este emis in vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala;
- numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante;
- stampila autoritatii contractante.

Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala se depune la registratura organului fiscal competent, se comunica prin posta cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanta, insotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, dupa caz.

Sursa: www.contabilul.ro

luni, 10 octombrie 2011

Ordin MFP: cum se aplica scutirea la plata penalitatilor de intarziere

Ministerul de Finante a publicat in Monitorul Oficial OMFP  nr. 2604/2011, din 6 octombrie, prin care se adopta procedura efectiva de scutire la plata a penalitatilor de intarziere si a eventualelor majorari existente in perioada trecuta, pentru plata debitelor principale si a dobanzilor de intarziere restante la data de 31.08.2011.
 
Astfel, documentul prevede ca daca plata sau compensarea se efectueaza pana la 31.12.2011 penalitatile si 50% din majorarile de intarziere se anuleaza. In mod similar daca suma debitului si dobanzii de intarziere se achita pana la 30.06.2012, suma scutita la plata este jumatate din suma determinata mai sus.
 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 
ORDIN privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonan?a Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
 
precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 
Avand in vedere prevederile art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale,
 
in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
 
Art. 1. — (1) Prezentul ordin se aplica pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si pentru cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
 
(2) Facilitatile fiscale prevazute la art. 2 se acorda de catre urmatoarele structuri, denumite in continuare organe competente:
 
a) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele fiscale competente subordonate, pentru obligatiile fiscale administrate de aceasta, cu exceptia celor prevazute la lit. b) si c);
 
b) Autoritatea Nationala a Vamilor, prin organele sale subordonate, pentru obligatiile fiscale administrate de aceasta;
 
c) directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, pentru obligatiile stabilite de acestea si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
 
(3) Obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea facilitatii sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele prevazute la alin. (2).
 
Art. 2. — (1) Pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:
 
a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevazute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2);
 
b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente prevazute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2).

(2) Pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala.

Art. 3. — (1) Prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se intelege:
a) obligatii fiscale care sunt individualizate in declaratiile fiscale ale contribuabilului depuse pana la data de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data, pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

b) obligatii fiscale individualizate in inscrisuri care constituie titluri de creanta comunicate contribuabilului pana la data de 31 august 2011, pentru obligatiile fiscale stabilite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(2) Prin dobanzi aferente obligatiilor principale, conform art. 2, se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora.

(3) Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile prevazute la art. 2 sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006—30 iunie 2010.

(4) Prin obligatii principale, in sensul art. 2, se intelege si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda. In acest caz, data exigibilitatii este:
a) data comunicarii actului de individualizare a amenzii, in cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
b) data primirii titlurilor executorii, in cazul amenzilor stabilite de alte institutii si transmise Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea executarii.

Art. 4. — Facilitatile prevazute la art. 2 nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Art. 5. — Pana la data de 15 octombrie 2011, organele competente identifica contribuabilii care, conform evidentelor fiscale, inregistreaza obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si notifica contribuabilii privind posibilitatea acordarii facilitatii prevazute la art. 2. Contribuabilii care nu au fost notificati se pot adresa organelor competente pentru clarificarea situatiei fiscale.

Art. 6. — Organul competent are obliga?ia ca, la solicitarea contribuabililor, sa clarifice eventualele neconcordante existente intre evidenta acestora si evidenta fiscala.

Art. 7. — (1) In vederea acordarii facilitatii prevazute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiei prevazute la art. 2 alin. (1), precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.

(2) In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent comunica contribuabilului situatia prevazuta la alin. (1) si intocmeste borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale ce pot face obiectul facilitatii prevazute la art. 2.

(3) Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei prevazute la alin. (1) se sting prin plata sau compensare obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din Codul de procedura fiscala, organul competent valideaza borderoul provizoriu de scadere. In acest caz, in termen de 3 zile de la data stingerii, organul competent emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, potrivit art. XI alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

(4) Daca s-au stins si aceste obligatii fiscale accesorii in termenul prevazut la art. 111 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 114 si 115 din Codul de procedura fiscala, organul competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute de art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 si emite, dupa caz:
a) decizia de anulare a penalitatilor de intarziere, pentru penalitatile de intarziere si cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011;
b) decizia de reducere a penalitatilor de intarziere, pentru 50% din penalitatile de intarziere, precum si pentru 50% din cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011.

(5) Decizia prevazuta la alin. (4) se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.

Art. 8. — Daca obligatiile fiscale nu se sting in termenul prevazut la art. 7 alin. (3) sau, dupa caz, in situatia in care nu se sting obligatiile fiscale accesorii in termenul prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se opereaza in evidenta fiscala repunerea obligatiilor fiscale ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere. In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile pentru a beneficia de facilitatea prevazuta la art. 2.

Art. 9. — Contribuabilii care nu au depus cererea prevazuta la art. 7 alin. (1), dar sting prin plata sau compensare toate obligatiile de plata, solicita acordarea facilitatii prevazute la art. 2 prin depunerea unei cereri la organul competent.
Dispozitiile art. 7 alin. (4)—(5) sunt aplicabile in mod corespunzator. In acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor care formeaza obiect al facilitatii prevazute la art. 2, potrivit art. 117 din Codul de procedura fiscala.

Art. 10. — Procedurile de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala se aplica si pentru obligatiile fiscale cu scadenta dupa intrarea in vigoare a prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, neachitate in termenul legal de plata.

Art. 11. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

duminică, 9 octombrie 2011

Sectorul privat, ancora economiei în al doilea val al crizeiLucrările anuale ale FMI şi Băncii Mondiale au fost dominate de mesaje care privesc sectorul datorită căruia s-a evitat o nouă depresiune şi care s-a ajustat cel mai mult în perioada crizei: sectorul privat.

Iritarea maximă a participanţilor la cea mai delicată sesiune a lucrărilor anuale ale FMI şi Băncii Mondiale a fost legată de lipsa de acţiune a guvernelor zonei euro pentru a evita o nouă criză.

Inerţia factorului politic din regiunea considerată a fi epicentrul noii crize a fost blamată, direct sau indirect, de oficiali ai celor două instituţii, dar şi de reprezentanţi de top ai sectorului privat. Ministrul de finanţe din Singapore şi, totodată, mesagerul Comitetului Internaţional Monetar şi Financiar (IMFC) – organismul de coordonare politică al FMI –, Tharman Shanmugaratnam a declarat că lumea se află la confluenţa dintre datoriile suverane şi riscurile bancare, cu „epicentrul în zona euro“.


Lucrurile sunt complicate de faptul că recuperarea economică globală a încetinit în special în economiile avansate, inclusiv în Statele Unite. Oficialul a insistat că toate eforturile trebuie concentrate asupra creării de locuri de muncă, prin sprijinirea expansiunii sectorului privat. „Trebuie să punem agricultura şi siguranţa alimentară în topul priorităţilor. Pentru a face asta, trebuie să valorificăm creativitatea şi resursele sectorului privat“, a declarat el. Mai mult, se aşteaptă ca mediul privat să se implice inclusiv în capitalizarea băncilor europene, în caz de nevoie. Iar aceasta este mai mult decât evidentă în opinia participanţilor la lucrările anuale ale FMI.

Mesaje politice

Semnalul de implicare a sectorului privat în salvarea economiilor europene de la criză a fost lansat timid încă de la sfârşitul anului trecut. Principalul partizan al ideii era actualul şef al FMI, Christine Lagarde, pe atunci ministru francez al economiei. „Participarea sectorului privat într-un mecanism de combatere a crizei europene ar putea lua diferite forme, cum ar fi clauze de acţiuni colective pentru deţinătorii de obligaţiuni sau angajamente ale băncilor de a-şi rostogoli investiţiile în ţările cu riscuri“, spunea Lagarde la finalul lui 2010.

Odată instalată la şefia FMI, Lagarde stârnea iritare în rândul bancherilor europeni, după ce a declarat că instituţiile de credit ar putea avea nevoie de injecţii de capital forţate, pentru a stopa răspândirea crizei financiare şi a datoriilor suverane din zona euro.

Mai mult, şefa FMI spunea că trebuie căutate, mai întâi, resursele private, dar nu trebuie excluse nici cele publice. După calmarea spiritelor, ideea a fost preluată masiv la lucrările anuale ale FMI. Lagarde puncta că unul dintre factorii negativi care alimentează riscurile unei noi crize vizează „angajamentele politice ineficiente şi insuficiente“.

„Asta a dus la o criză a încrederii. Şi implică nu numai costuri economice, ci şi costuri sociale. Da, economiile emergente şi cele cu venituri mici o duc mai bine, culegând roadele unor decizii politice sănătoase. Dar nu vă amăgiţi: sudul global nu este imun la erorile nordului global“, spunea Lagarde, făcând referire la inevitabila contagiune în cazul prăbuşirii zonei euro.

Strategie incoerentă

La FMI s-a discutat intens şi pe marginea măsurilor concrete de sprijinire a mediului privat, cel care poate alimenta unul dintre cele mai importante motoare ale creşterii economice: crearea de locuri de muncă. O nouă depresiune a fost evitată nu datorită factorului politic, ci în special datorită mediului privat şi ajustărilor puternice pe care acesta le-a suportat.

Reprezentanţii FMI, în special directorul general, spun însă că ajustări suplimentare peste cele făcute deja sunt greu de suportat şi trebuie gândite soluţii pentru stimularea sectorului privat. Economiile emergente – cum este şi cea a României – par să fie mai puţin afectate de o nouă criză, cel puţin de primul val al ei.

„Economiile emergente şi cele în curs de dezvoltare, care au manifestat o stabilitate şi o creştere economică remarcabile, sunt un element-cheie în reacţia globală eficientă. Strategia este de a ajusta politicile macroeconomice, acolo unde este nevoie, de a reconstrui buffere, de a ţine în frâu suprăîncălzirea economiei şi de a consolida rezistenţa în faţa fluxurilor volatile de capital“, a transmis IMFC, corpul „politic“ al FMI.

Economiile emergente şi cele cu venituri mici o duc mai bine, culegând roadele unor decizii politice sănătoase. Dar nu vă amăgiţi: sudul global nu este imun la erorile nordului global. Christine Lagarde, director general, FMI.Sursa: www.capital.ro

joi, 6 octombrie 2011

Monografie contabila: Lichidare societate comercialaMonografie contabila corecta, pentru o distribuire de active in cazul lichidarii firmei, transfer impozabil in sensul art. 27 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit art. 27 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai, fie sub forma de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se trateaza ca transfer impozabil.

In acest sens, Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabilesc ca distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai se poate realiza in cazul lichidarii (punctul 80).

Inregistrare Contabila pentru Plata ramburs

Mai jos monografia contabila privind inregistrarea platii unei facturi (achizitie facuta in baza unei comenzi pe internet) avand in vedere ca s-a emis chitanta ramburs de catre societatea de curierat.

In cazul prezentat societatea de curierat B efectueaza o incasare in numele si in contul furnizorului - SC A SRL. Pe chitanta emisa societatea de curierat B mentioneaza ca incasarea reprezinta „Ramburs la factura______, pentru clientul expeditor SC A SRL”.

In aceste conditii apreciem ca, in baza chitantei emisa de B care confirma ca incasarea este efectuata in contul societatii A, plata efectuata se poate inregistra astfel:

Varianta 1:

401A = 5311 „Furnizori” „Casa in lei”

Varianta 2:


461B = 5311
„Debitori diversi” „Casa in lei”

401A = 461B
„Furnizori” „Debitori diversi”

Sursa:www.contabilul.ro

Noul Cod Civil

Pentru cei interesati am atasat noul Cod Civil intrat in vigoare de la data de 01 octombrie 2011.


Noul Cod Civil

Plata salariului: obligatorie prin card, conform Codului Muncii?

Salariatii nu pot fi obligati sa primeasca drepturile salariale prin intermediul cardurilor. 
 
Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 859/2009 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5-8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice a declarat neconstitutionale prevederile art. 5-8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2007 care stabileau ca salariatii institutiilor publice cu sediul in municipii si orase  au obligatia de a primi drepturile salariale prin intermediul cardurilor. 
 
Curtea a retinut ca „obligarea personalului din institutiile publice de a primi drepturile salariale prin intermediul cardului conditioneaza folosinta acestor "bunuri" de existenta bancomatelor si automat de vointa unor persoane juridice private (banci), care percep pentru eliberarea banilor anumite comisioane. In aceste conditii, se ajunge la micsorarea drepturilor salariale ale persoanelor din institutiile publice, fara a se tine cont de consimtamantul acestora. 
 
Mai mult, titularii cardurilor nu pot folosi si dispune de drepturile lor salariale in orice situatie, fiind tinuti de limitarea zilnica a retragerilor sumelor de bani al caror plafon este stabilit de banca. Or, nici chiar legiuitorul nu poate limita un drept, decat doar pentru un interes de utilitate publica, si nicidecum pentru un interes privat. 
 
Nimeni nu poate impiedica insa ca persoana sa poata solicita eliberarea unui card pentru a putea primi drepturile sale salariale sau alte drepturi de creanta in aceasta modalitate financiara.”
 
In consecinta, plata drepturilor salariale se poate face in numerar sau prin intermediul cardurilor, in functie de optiunea salariatului.Sursa: www.contabilul.ro

marți, 4 octombrie 2011

OG 30 privind Codul Fiscal - Scutirea de penalitati pentru firmele cu datorii


Firmele cu datorii care isi vor plati obligatiile fiscale pana la 31 decembrie 2011 vor fi scutite de la plata penalitatilor de intarziere, potrivit OG nr. 30/2011 privind modificarea si completarea Codului fiscal, publicat in Monitorul Oficial din 2 septembrie 2011.
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) a adus o serie de precizari privind conditiile in care se aplica masurile financiar-fiscale privind anularea sau reducerea penalitatilor pentru firmele cu datorii.
Ordonanta privind anularea sau reducerea penalitatilor de intarziere se aplica din 5 septembrie
CECCAR: OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privindCodul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din  2 septembrie 2011. Prevederile au intrat in vigoare in trei zile de la publicare, respectiv in data de 5 septembrie 2011.
Ce firme vor beneficia de scutirea sa reducerea de penalitati
CECCAR: Scutirea de penalitati se aplica tuturor societatilor care isi sting obligatiile principale si dobanzile aferente catre bugetul statului pana la data de 31 decembrie 2011, respectiv reducerea penalitatilor cu 50%, daca obligatiile principale si dobanzile aferente vor fi achitate pana la data de 30 iunie 2012.
In ce conditii se acorda scutirea sau reducerea de penalitati
CECCAR: Pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, se anuleaza sau se reduc penalitatile de intarziere.
Doar penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc. Dobanzile nu!
CECCAR: Majorarile de intarziere cuprind dobanzile si/sau penalitatile de intarziere. Doar penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc. Obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012.
Modul de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere:
    Art. 120
    Dobanzi
(1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv.
(3) in situatia in care diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza dobanzi pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
a) pentru impozitele, taxele si contributiile stinse prin executare silita, pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. in cazul platii pretului in rate, dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma ramasa de plata, dobanzile sunt datorate de catre cumparator;
b) pentru impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de catre debitorul declarat insolvabil care nu are venituri si bunuri urmaribile, pana la data trecerii in evidenta separata, potrivit prevederilor art. 176.
(5) Modul de calcul al dobanzilor aferente sumelor reprezentand eventuale diferente intre impozitul pe profit platit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere intocmite pe baza situatiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(6) Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe venit, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
a) pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie;
b) dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
c) in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator.
(7) Nivelul dobanzii este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale.  
    Art. 120^1
    Penalitati de intarziere
(1) Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale.
(2) Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel:
a) daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
b) daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
c) dupa implinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.   
(3) Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.
Ordinea de stingere a datoriilor a fost si ea modificata
Prin OG nr. 29/2011 au fost modificate prevederile din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu referire la distribuirea sumelor din contul unic si ordinea stingerii datoriilor, in sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligatiilor principale in ordinea vechimii acestora si apoi a accesoriilor in ordinea vechimii acestora. Modificarile intra in vigoare  la data de 1 octombrie 2011.

Sursa: www.contabilul.ro

Probleme rezolvate Evaluare

NOU!!!

Atasat problemele rezolvate la Evaluare si Diagnostic pentru examen aptitudini:luni, 3 octombrie 2011

Ordinul ANAF privind ajustarea TVA

Va informam ca a fost aprobat Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.194/27.09.2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 307 „Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care a beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume, cod 14.13.01.02/t.a. 

Prezentam, in continuare, sinteza principalelor reglementari in domeniu.

Obligatie

Declaratia se completeaza si se depune de catre:

- persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din CF si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF si pct. 61 alin. (9) din Norma metodologica data in aplicarea acestuia aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Conform acestor prevederi, in cazul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatorului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din CF, acesta are obligatia, pana cel tarziu pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, sa ajusteze:

- taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, inclusiv taxa platita sau datorata inainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din CF si pct. 54 din Normele metodologice date in aplicarea acestuia;

- taxa deductibila aferenta activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art.149 din CF, corespunzator valorii ramase neamortizate la momentul transferului dreptului de proprietate, conform art. 128 alin. (4) lit. c) din CF.

Precizari privind depunerea Declaratiei

Declaratia se depune pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active/transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila, beneficiara a transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor achizitionate printr-un contract de leasing, isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, direct sau prin imputernicit, la registratura sau, la posta, prin scrisoare recomandata.

Precizari privind rectificarea Declaratiei

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

Informatii privind plata sumelor rezultate din ajustare

Persoanele obligate sa depuna formularul 307 trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care au obligatia depunerii acestei declaratii, in baza prevederilor art. 157 din CF, in lei, in numerar, prin decontare bancara sau prin mandat postal, in contul 21.10.01.01.05 „TVA de plata la bugetul de stat, rezultata ca urmare a ajustarilor”, care va fi deschis la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscala sau cu codul numeric personal al platitorului, dupa caz.

Sursa: www.contabilul.ro